Hasta Bakıcısı

HASTA BAKICI

'' Hiç kimse bir hastalık sonucu ölmez, çünkü aynı hastalıktan iyileşen veya o hastalığa hiç yakalanmayan insanlar vardır. '' (Carl Gustov Jung)

Hastalık veya hastalanmak hiç bir insanın arzu ettiği bir şey değildir, sağlıklı kalabilmek ve kendi kendine ihtiyaçlarını karşılayabilmek bütün insanların vazgeçemeyeceği istekleridir.

Fakat hayatımızın her hangi bir döneminde, isteğimizin dışında veya elimizde olmayan sebeplerle hastalanabilir, sakatlanabilir veya yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda kalabiliriz.

Böylesi durumlarda yaşam kalitesini artırmak ve olası problemleri ortadan kaldırarak etkilerini en aza indirebilmek için yardımcı destek personelleri ve hasta bakıcısı personellerine ihtiyaç duyabiliriz.

Hasta olan kişi kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaz ve tek başına yaptığı şeyleri artık kısmen veya tamamen yapamaz duruma gelebilir, psikolojik çöküntü ve suçluluk duygusu içinde olabilir.

Hazal Grup İnsan Kaynakları; bahsettiğimiz nedenlerle hasta bakıcısı veya destek personeline ihtiyaç duyan kişilere deneyimli, tecrübeli, referanslı, alanında ne yapması gerektiğini bilen personellerimizle evde bakım hizmeti, hastanede refakat hizmeti ve destek hizmeti personeli vererek hayat kalitenizi artırarak hayata tutunmanızı sağlamak, sizleri daha iyi durumda görmek bizleri çok mutlu edecektir.

Hizmetlerimiz YATILI ve GÜNDÜZLÜ bakım hizmeti olarak verilmektedir.

'' HİZMET ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ FİRMALARIN ÇALIŞMA BAKANLIĞI YETKİLİ İŞKUR LİSANSLI OLMALARINA LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ ! ''


Alzheimer, nedeni tam olarak belirlenememiş fakat beyin hücrelerinin normalden daha erken ölmesi nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Alzheimer bulaşıcı bir hastalık değildir, hastalığın ömrü ortalama 8 yıldır, erken, orta ve ileri evre aşamaları vardır, en büyük göstergesi giderek artan unutkanlıktır, unutkanlık zaman içerisinde çok ileri boyutlara ulaşabilir ve kişi en yakını kimseyi dahi hatırlayamaz hale gelebilir, psikolojik etkileri de görülür, kişi olmayan şeylerden bahsetmeye başlar, olmuş veya oluyor gibi tepkiler gösterir. Bilinen bir tedavisi olmamakla birlikte erken tanı, Alzheimer hastalığını yavaşlatabilir veya hastalığın ve semptomlarının ilerlemesi yavaşlatılabilir.

MS hastalığı beyinde ve omurilikte; merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Değişkenlik göstermekle birlikte halsizlik, karıncalanma, uyuşma, duyu eksikliği, denge bozukluğu, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük, idrar kaçırma veya yapamama, erkeklerde cinsel güç azlığı gibi belirtilere bir veya birden fazlasına birlikte ratlanabilir.

Ölümcül bir hastalık değildir, sinir sistemi hastalığıdır, akıl veya ruh hastalığı değildir.

Bilinen bir tedavisi yoktur, atak veya olağan ataklarının etkilerini azaltmaya yönelik koruyucu tedavi (aşı) uygulanmaktadır, bu tedavi %30-40 etkili olabilmektedir

Merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı bölgelerinde motor sinir hücrelerinin (nöronların) kaybıyla ortaya çıkan ve bu sebeple kaslarda güçsüzlük ve erimeye (atrofi) yol açan bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalık değildir, erkeklerde daha sık görülmekle birlikte her yaşta ve cinsiyette ortaya çıkabilir. Bilinen kesin bir tedavisi yoktur, ancak geliştirilen bir takım ilaçlar azaltıcı etkiler göstermiştir.

Parkınson titreme ile kendini belli eden, dinlenme halinde iken bile ellerin titremesi durdurulamayan, bedensel hareketleri kısıtlayan, duruş ve denge problemleri yaratan, kas sertleşmesi, otomatik hareket kaybı vb etkileri görülen ve beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybı ile kendini gösteren bir hastalıktır.


Bulaşıcı bir hastalık değildir, ilaç tedavisi ile bir takım şikayetler azaltılabilse de hastalığın ilerlemesi önlenememektedir, kesin ve bilinen bir tedavisi yoktur.

Zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle kendini gösteren Demans hastalığı, bunama diye de bilinir. Genellikle yaşlılıkta görülen bir hastalıktır. Kişisel yetenekleri kısmen veya tamamen azaltan, bilişsel, davranışsal ve işlevsel gerilemeye yol açar, mesleki ve sosyal alanda değişik derecelerde kayıplara sebep olur.

Bulaşıcı bir hastalık değildir, fakat ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır, Alzheimer hastalığı Demans hastalığının en sık nedeni olarak görülmektedir, kesin bir tedavisi olmamakla birlikte kullanılacak ilaç tedavileriyle ilerlemesi yavaşlatılabilir.

Fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketlerin, duyuların, işlevlerin kısıtlandığı hallerde olan kişiler genel olarak engelli kişi olarak adlandırılır.

Doğuştan veya sonradan oluşabilir, hastalıklar veya kaza sonucu ortaya çıkabilir, bu anlamda bakım, rehabilitasyon,ü danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyulan kişilere engelli kişi, hastalarına ise engelli hasta tanımlamasını yapabiliriz.

Felç vücudumuzun bir kısmında veya tamamında oluşan kas fonksiyon kaybıdır, lokalize felç , genelleştirilmiş felç ve kısmi felç olarak gruplandırabiliriz, felçli hastaların durumuna göre özel nbakım şartlarının oluşturulması gerekir.

Kişinin, yeme, içme, giyinme, hareket etme, banyo ve tuvaletini yapma, kişilerle iletişim kurma gibi günlük yaşam aktivitelerini bir başkasının desteği ile yapabilmesi durumunda olan kişileri yatalak hasta olara değerlendirebiliriz. Bu kişiler çeşitli sebeplerden ötürü hayatlarını yatağa bağımlı olarak devam ettirmek zorunda kalırlar, bu sebeple ihtiyaçlarına cevap verecek bir bakıma gerek duyarlar.

Evde hasta bakımı; devamlı hastalığı olan veya hastalık sonrası kişileri bulundukları ortamlarda destekleyerek, yaşamlarını huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürmelerini sağlamak için sosyal fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım modelidir.

Genel olarak herhangi bir rahatsızlık geçiren kişilerin günlük bakımlarını yapan, yaşam alanını temiz tutan, yeme içme, tuvalete gitme ve banyo yapma, ilaç takibi gibi ihtiyaçlarını karşılayan ve refakat süresinde buna benzer işlerin yapılmasına destek veren kişilere refakatçi adı verilir.

Uzman hekimin koyduğu tanıya göre hastalara fizyoterapi ve rehabiitasyon tedavi programlarını uygulayan kişilere fizyoterapist denir. Fizyoterapistler hastalık teşhisi koymazlar, tanısı konulmuş bir hastalığa ait belirlenen tedavi sürecini yürütürler, fizyoterapistler hastane, fizik tedavi merkezi, bakım evleri, özel spor klinikleri gibi yerlerde görev alırlar.

DMD bir kas hastalığıdır, X kromozomuna bağlı çekinik kalıtılan bir hastalıktır, bacak ve kalça bölgesinden başlar ve tüm vücut kasları kuvvetten düşer ve buna bağlı olarak kişi hareket kabiliyetini kaybeder. Bütün kas hastalıkları arasında en sık görülenidir, daha çok çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasınd ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığa neden olan genetik bir rahatsızlıktır, erkek çocuklarda görülme oranı daha yüksektir, bilinen kesin bir tedavisi yoktur. 

Yeni Bildirim Alın!

En uygun iş veya personel için sizinle iletişime geçelim.